Russe :

golovokrudzenie
Yeva Adam
muchenie
dzertva
apostol
bog bol
roditsya
probovat
krov
noll